Od 1 maja 2015 roku
Tarnowski Organizator Komunalny
został przekształcony w
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Przejdź do:
zdik.tarnow.pl
odpady.tarnow.pl
komunikacja.tarnow.pl